Bố ơi! Mình đi đâu thế?

Có tất cả : 15 video

BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 16 FULL - 15/02/2015 [FULL HD] Watch Video
HD
5
1:9
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 16 FULL - 15/02/2015 [FULL HD]

Cute

3 tháng trước đây

2

Show truyền hình thực tế hấp dẫn nhất dành cho trẻ em và các ông bố nổi tiếng. Các ông bố được chọn cùng với con mình tham gia vào một nhóm, du lịch tới một ngôi làng xa xôi mà không có sự góp mặt của các bà vợ trong 48 giờ

watch video
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 15 FULL - 08/02/2015 [FULL HD] Watch Video
HD
3
57:35
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 15 FULL - 08/02/2015 [FULL HD]

Cute

3 tháng trước đây

11

Show truyền hình thực tế hấp dẫn nhất dành cho trẻ em và các ông bố nổi tiếng. Các ông bố được chọn cùng với con mình tham gia vào một nhóm, du lịch tới một ngôi làng xa xôi mà không có sự góp mặt của các bà vợ trong 48 giờ

watch video
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 14 FULL - 31/01/2015 [FULL HD] Watch Video
HD
3
55:41
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 14 FULL - 31/01/2015 [FULL HD]

Cute

4 tháng trước đây

4

Show truyền hình thực tế hấp dẫn nhất dành cho trẻ em và các ông bố nổi tiếng. Các ông bố được chọn cùng với con mình tham gia vào một nhóm, du lịch tới một ngôi làng xa xôi mà không có sự góp mặt của các bà vợ trong 48 giờ

watch video
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 13 FULL - 24/01/2015 [FULL HD] Watch Video
HD
5
46:51
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 13 FULL - 24/01/2015 [FULL HD]

Cute

4 tháng trước đây

11

Show truyền hình thực tế hấp dẫn nhất dành cho trẻ em và các ông bố nổi tiếng. Các ông bố được chọn cùng với con mình tham gia vào một nhóm, du lịch tới một ngôi làng xa xôi mà không có sự góp mặt của các bà vợ trong 48 giờ

watch video
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 12 FULL - 17/01/2015 [FULL HD] Watch Video
HD
4
40:59
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 12 FULL - 17/01/2015 [FULL HD]

Cute

4 tháng trước đây

10

Show truyền hình thực tế hấp dẫn nhất dành cho trẻ em và các ông bố nổi tiếng. Các ông bố được chọn cùng với con mình tham gia vào một nhóm, du lịch tới một ngôi làng xa xôi mà không có sự góp mặt của các bà vợ trong 48 giờ.

watch video
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 11 FULL - 10/01/2015 Watch Video
HD
4
47:51
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 11 FULL - 10/01/2015

Cute

4 tháng trước đây

3

Show truyền hình thực tế hấp dẫn nhất dành cho trẻ em và các ông bố nổi tiếng. Các ông bố được chọn cùng với con mình tham gia vào một nhóm, du lịch tới một ngôi làng xa xôi mà không có sự góp mặt của các bà vợ trong 48 giờ.

watch video
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 10 FULL - 03/01/2015 [FULL HD] Watch Video
HD
4
56:50
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 10 FULL - 03/01/2015 [FULL HD]

Cute

4 tháng trước đây

6

Show truyền hình thực tế hấp dẫn nhất dành cho trẻ em và các ông bố nổi tiếng. Các ông bố được chọn cùng với con mình tham gia vào một nhóm, du lịch tới một ngôi làng xa xôi mà không có sự góp mặt của các bà vợ trong 48 giờ.

watch video
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 9 FULL - 27/12/2014 [FULL HD] Watch Video
HD
5
45:38
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 9 FULL - 27/12/2014 [FULL HD]

Cute

4 tháng trước đây

15

Show truyền hình thực tế hấp dẫn nhất dành cho trẻ em và các ông bố nổi tiếng. Các ông bố được chọn cùng với con mình tham gia vào một nhóm, du lịch tới một ngôi làng xa xôi mà không có sự góp mặt của các bà vợ trong 48 giờ.

watch video
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 8 FULL - 20/12/2014 [ FULL HD] Watch Video
HD
4
51:39
BỐ ƠI! MÌNH ĐI ĐÂU THẾ: TẬP 8 FULL - 20/12/2014 [ FULL HD]

Cute

5 tháng trước đây

13

Show truyền hình thực tế hấp dẫn nhất dành cho trẻ em và các ông bố nổi tiếng. Các ông bố được chọn cùng với con mình tham gia vào một nhóm, du lịch tới một ngôi làng xa xôi mà không có sự góp mặt của các bà vợ trong 48 giờ.

watch video